درباره ما

درباره ما

دكتر بهاره ستوده
مشاوره تغذيه ورژيم درماني
دكترا تخصصي
استاديار دانشگاه
پژوهشگر فوق دكتري
خانم دكتر بهاره ستوده براي افراد با بيماري هاي خاص با پزشك هاي متخصص لينك هستند
و رژيم شما را تحت نظر پزشكان متخصص عنوان ميكنند .
١.جناب آقاي دكتر عليرضا قرباني شريف فوق تخصص قلب و عروق
٢.جناب دكتر مهدي ستودي فوق تخصص كليه و مجاري ادرار
٣. سركار خانم دكتر سحر آشوري موثق متخصص طب اورژانس